fbpx

Транспорт и монтажа

Транспорт

Tранспортот во Скопје се наплатува 700 Ден (со вклучен ДДВ) доколку вредноста на мебелот е над 9.000 Ден.

  • До 9.000 Ден купувачот сам го подигнува мебелот од салон;
  • Локацијата за испорака е достапна за товарни возила.

Tранспорт во Македонија:

  • До 9.000 Ден купувачот сам го подигнува мебелот од салон;
  • До 70км растојание од Скопје се наплатува 2.000 Ден (со вклучен ДДВ);
  • Над 70км растојание од Скопје се наплатува 4.000 Ден (со вклучен ДДВ);
  • Локацијата за испорака е достапна за товарни возила.

Tранспортот е бесплатен во Македонија доколку:

  • Вредноста на мебелот е над 120.000 Ден.
  • Локацијата за испорака е достапна за товарни возила.

Доставата на мебелот се врши до куќниот број на купувачите. Начинот и времето на достава се договараат за време на купувањето на производите, и купувачите секогаш се известени пред испораката на мебелот.

Истоварот и внесувањето на робата е обврска на купувачот.

Нарачките кои не се доплатени во целост пред испораката, не се доставуваат.

 

Монтажа

Монтажата на купената стока ја овозможуваме под следните услови:

  • Монтажа на плакар извршена од “Вардар Мебел” – 2.000 Ден;
  • Монтажа на комода извршена од “Вардар Мебел” – 4.000 Ден.
Scroll to Top