fbpx

Начин на плаќање

Цените на сите производи во нашите салони како и на нашата веб страна www.vardarmebel.mk се изразени во денари со вклучен ДДВ. Сите цени на нашата веб страна се изразени со попуст за целосно авансно плаќање. “Вардар Мебел” го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на компанијата, без претходно известување за корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена. Купувачот се обврзува да ја плати цената, која е понудена во моментот на извршување на нарачката, независно од фактот што цената може да биде променета во меѓувреме.

Сите наши купувачи можат да вршат уплати и на нашата жиро сметка:

Фирма: “Вардар Мебел” Д.о.о, Скопје;
Жиро сметка: : 210-0448072401-44; NLB Банка Скопје

Кредитни картички со кои можете да извршите плаќање кај нас издадени од било која банка:
  • File:Former Visa (company) logo.svg - Wikimedia Commons  Visa
  • Visa Electron Debit Card Credit Card MasterCard, PNG, 1820x1138px ...  Visa Electron
  • File:MasterCard Logo.svg - Wikimedia Commons  MasterCard
  • Maestro (debit card) - Wikipedia  Maestro
  • American Express - Wikipedia    American Express

Купување на рати

За своите купувачи “Вардар Мебел” овозможува купување на рати во сите свои салони без камата. Купувањето на рати е овозможно со кредитните картички од “NLB Банка” или “Стопанска банка” АД Скопје. Цените на артиклите за плаќање на рати остануваат непроменети

  • NLB Банка – 3 рати без камата;
  • Стопанска Банка Скопје – 6 рати без камата.
Scroll to Top